התחבר

 

 

 

 

 
145,00 ₪ ליחידה אנטוריום אדום
80,00 ₪ ליחידה ביגוניה שלשה
130,00 ₪ ליחידה TS דיפנבכיה
80,00 ₪ ליחידה דיפנבכיה קמילה
120,00 ₪ ליחידה דרצנה דורדו
85,00 ₪ ליחידה הורטנציה
85,00 ₪ ליחידה הורטנציה
85,00 ₪ ליחידה הורטנציה
88,00 ₪ ליחידה ניצנית
88,00 ₪ ליחידה ניצנית
150,00 ₪ ליחידה סינגוניום